Novinky

300. výročie vzniku CZ Giraltovce

Pridané: 24. september 2016

Pri príležitosti 300. výročie vzniku evanjelického cirkevného zboru v Giraltovciach sa domáci cirkevníci a početní hostia stretli 18. septembra 2016 na zborovom dni. „Toto je deň, ktorý učinil Hospodin“ (Žalm 118, 24)
Čítať viac...

Letný tábor Slniečko

Pridané: 12. august 2016

Júl je pre školákov mesiacom prázdnin u starých rodičov, dovoleniek s rodinou, ale aj mesiacom táborov. Tak ako aj v iných cirkevných zboroch, aj v tom našom - giraltovskom sa uskutočnil letný tábor Slniečko, ktorý prebiehal na domácej pôde v Giraltovciach a v neďalekom Zámutove.
Čítať viac...

Cena mesta Giraltovce J. Juházymu

Pridané: 11. august 2016

Pri príležitosti 600.výročia prvej písomnej zmienky o meste Giraltovce predstavitelia mesta udelili Cenu mesta Giraltovce evanjelickému farárovi Mgr. Jozefovi Juházymu za dlhoročnú službu v CZ ECAV Giraltovce. Cenu prevzal z rúk primátora mesta Mgr. Jana Rubisa.
Čítať viac...

Najbližšie udalosti

Aktuálne nie sú plánované žiadne udalosti.

Verš týždňa

„Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo"
List apoštola Pavla Rímskym 10, 17

Oznamy

Služby Božie 
2.10.2016 / 19. nedeľa po Svätej Trojici 
Poďakovanie za úrody zeme

Giraltovce - 9:00 Večera Pánova so spoveďou
Železník - 10:30 Večera Pánova so spoveďou
Detská besiedka
Giraltovce - nedeľa 9:00 /zborová miestnosť/
Železník - sobota 15:00 /kostol/
Modlitebné spoločenstvo
Pondelok - 18:00 (zborová miestnosť)
Zborový spevokol
Štvrtok - 18:30 (zborová miestnosť)
Mládež
Piatok - 19:00 (zborová miestnosť)
Konfirmácia I. - II. ročník 
Štvrtok - 16:00 /zborová miestnosť/

Pridal: Martin Fečko dňa: nedeľa, 25. september 2016