Novinky

Dobré dielo sa podarilo...

Pridané: 5. december 2016

V prvú adventnú nedeľu sme v našom zbore slávili aj 362. výročie posvätenia chrámu. Práve k takýmto výročiam sa v cirkevných zboroch zvyknú realizovať významné opravy v chrámoch.
Čítať viac...

Prehliadka spevokolov ŠZS v Prešove

Pridané: 8. november 2016

Praktická služba darom, ktorý sme dostali je tým najlepším spôsobom, ako sa môžeme poďakovať Pánu Bohu. Niekto učí deti, iný navštevuje chorých, svedčí o Kristovi, ďalší spieva...
Čítať viac...

Pamiatka reformácie 2016

Pridané: 8. november 2016

Deň 31.október je v našej cirkvi považovaný za jeden z najdôležitejších sviatkov cirkevného roku. V tento deň si pripomíname Pamiatku reformácie, kedy Dr. Martin Luther pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov.
Čítať viac...

Najbližšie udalosti

Aktuálne nie sú plánované žiadne udalosti.

Verš týždňa

„Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a posol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Ajhľa, prichádza! - vraví Hospodin mocností."
Malachiáš 3,1

Oznamy

Služby Božie 
11.12.2016 / 3. nedeľa adventná
Giraltovce - 9:00 + VP
Železník - 10:45 + VP
Svidník - 14:45 + VP
Adventné večierne 
Utorok - 6.12.2016

Mičakovce - 17:00
Železník - 18:00
Štvrtok - 8.12.2016
Lužany pri Topli - 17:00
Giraltovce - 18:00
Detská besiedka
Giraltovce - nedeľa 9:00 /zborová miestnosť/
Železník - sobota 15:00 /kostol/
Adventný modlitebný večer
Giraltovce - pondelok a piatok 18:00 /kostol/
Zborový spevokol
Štvrtok - 18:30 /zborová miestnosť/
Mládež
Piatok - 19:00 /zborová miestnosť/
Konfirmácia I. - II. ročník 
Piatok - 16:00 /zborová miestnosť/
Seniorátny deň mládeže ŠZS
Sobota - 10.12.2016 o 9:30 ev. kostol Merník 

Pridal: Martin Fečko dňa: nedeľa, 4. december 2016