Novinky

Fašiangový večierok 2018

Pridané: 16. február 2018

Už po štvrtýkrát sa v našom cirkevnom zbore konal Fašiangový večierok. Mnohí si našli čas a prišli podvečer 26. januára do sály Kultúrneho domu v Giraltovciach.
Čítať viac...

Vianočné športové popoludnie 2017

Pridané: 11. január 2018

Prvý piatok v novom roku 2018 bol tak ako každý rok v našom cirkevnom zbore venovaný športovému popoludniu. Pozvaní boli mladí, starší a každý, kto sa rád hýbe a rád si zašportuje.
Čítať viac...

Vianočná burza

Pridané: 8. január 2018

Tretiu adventnú nedeľu sme si v našom zbore spríjemnili vianočnou burzou. Na farskom dvore zneli koledy, podával sa nealko punč a ľudia si mohli kúpiť nejaké vianočné drobnosti.
Čítať viac...

Najbližšie udalosti

28

apríl

Deň remesiel

Sobota, 28. apríl 2018, 15:00
zborová miestnosť cirkevného zboru ECAV Giraltovce


Verš týždňa

„Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský!"
Evanjelium podľa Jána 12, 13

Oznamy

Služby Božie 
Utorok - 13.3.2018 / Pôstna večiereň
Mičakovce - 17:00
Železník - 18:00
Streda - 14.3.2018 / Pôstna večiereň
Lužany pri Topli - 17:00
Giraltovce - 18:00
18.3.2018 / 5. nedeľa pôstna - Pašie 
Giraltovce - 9:00 + VP
Železník - 10:45
Detská besiedka
Giraltovce - nedeľa počas SB (zborová miestnosť)
Železník - sobota 14:00 (kostol)
Modlitebné spoločenstvo
Pondelok - 18:00 (zborová miestnosť) 
Zborový spevokol
Štvrtok - 18:30 (zborová miestnosť)
Konfirmácia I. a II. ročník 
Piatok - 17:00 (zborová miestnosť)
Dorast
Piatok po konfirmácii  
Mládež 
Piatok - nebude
Pôstne stretnutie dôchodcov + VP
Železník - piatok 16.3.2018 o 14:00 (kostol)
Giraltovce - sobota 17.3.2018 o 14:00 (kostol)

Pridal: Martin Fečko dňa: pondelok, 12. marec 2018