Novinky

Dobré dielo sa podarilo...

Pridané: 5. december 2016

V prvú adventnú nedeľu sme v našom zbore slávili aj 362. výročie posvätenia chrámu. Práve k takýmto výročiam sa v cirkevných zboroch zvyknú realizovať významné opravy v chrámoch.
Čítať viac...

Najbližšie udalosti

Aktuálne nie sú plánované žiadne udalosti.

Verš týždňa

„neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou."
Izaiáš 41,10

Oznamy

Služby Božie 
22.1.2017 / 3. nedeľa po Zjavení  
Giraltovce - 9:00 
Železník - 10:30 
Detská besiedka
Giraltovce - nedeľa, 9:00 (zborová miestnosť)
Železník - sobota, 15:00 (kostol)
Modlitebné spoločenstvo
Pondelok - nebude
Aliančný modlitebný týždeň 2017
Pondelok - 18:00 ev. chrám Boží v Giraltovciach
Utorok - 18:00 Cirkev bratská / Dom služieb  
Biblická hodina
Železník - streda, 17:00 (kostol)
Giraltovce - streda, 18:00 (zborová miestnosť)
Zborový spevokol
Štvrtok - 18:30 (zborová miestnosť)
Konfirmácia I. a II. ročník 
Piatok - 16:00 (zborová miestnosť)​
Dorast
Piatok po konfirmácii 
Mládež
Piatok - 19:00 (zborová miestnosť)
Rodinné spoločenstvo
Nedeľa - 15:00 (zborová miestnosť)
Zborové presbyterstvo
Sobota - 16:00 (zborová miestnosť)
Vnútromisijný výbor 
Nedeľa - 14:00 (zborová miestnosť)

Pridal: Martin Fečko dňa: nedeľa, 15. január 2017