Novinky

Najbližšie udalosti

22

február

Fašiangový večierok 2019

piatok, 22. február 2019, 17:00
Dom kultúry v Giraltovciach


Verš týždňa

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého."
Evanjelium podľa Matúša 22, 37-38

Oznamy

Služby Božie 
24.2.2019 / Nedeľa po Deviatniku
Giraltovce - 9:00 / výročný zborový konvent
Železník - nebudú
Lužany pri Topli - 14:00
Detská besiedka
Giraltovce - v nedeľu nebude
Železník - v sobotu nebude
Modlitebné spoločenstvo
Pondelok - 18:00 (zborová miestnosť) 
Biblická hodina 20.2.2019 /streda/
Železník - 16:30 (kostol)
Giraltovce - 17:30 (zborová miestnosť)
Zborový spevokol
Streda - 18:30 (zborová miestnosť) 
Konfirmácia I. a. II. ročník
Piatok - nebude
Mládež
Piatok - nebude

Pridal: Martin Fečko dňa: pondelok, 18. február 2019